Dark Mode
Image
  • Tuesday, 05 July 2022

Servicii CLI

Servicii CLI

Serviciile oferite de Centrul Logopedic Interșcolar Bihor:

  1. depistarea, evaluarea și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în grădinițe și la școlarii mici;
  2. asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj înscriși în grădinițe, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scrisului și cititului la vârsta școlară;
  3. orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlară și socială;
  4. corectarea tulburărilor de limbaj și de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar;
  5. sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare.