Dark Mode
Image
  • Tuesday, 05 July 2022

Servicii

Servicii CJRAE

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor dezvoltă următoarele servicii:

  1. Servicii de consiliere psihopedagogică și orientare școlară și profesională, prin CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ BIHOR și cabinetele de asistență psihopedagogică din unitățile școlare;
  2. Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj, prin cabinetele logopedice școlare și interșcolare;
  3. Servicii de sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale, integrați în unitățile de învățământ de masă, prin centrele școlare pentru educație incluzivă;
  4. Servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, alți membri ai comunității;
  5. Servicii de orientare a formării inițiale și continue prin parteneriate cu instituțiile abilitate să ofere formare inițială și continuă;
  6. Servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asistență psihopedagogică și prin centrele școlare pentru educație incluzivă.

De serviciile Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bihor beneficiază:

  1. copii, elevi, tineri;
  2. părinți sau aparținători legali ai copiilor;
  3. personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul problematicii copiilor;