Dark Mode
Image
  • Tuesday, 05 July 2022

Misiune

     Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE BH) este o unitate conexă a învățământului preuniversitar, de tip special integrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale  (MEN) și coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

     CJRAE BH reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților şi membrilor comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate, precum şi asistența necesară în acest sens. CJRAE oferă servicii specializate de mediere școlară, servicii de sprijin educațional şi terapii specifice pentru copiii din grupuri dezavantajate, consiliere psihopedagogică, orientare școlară şi profesională, informare şi formare continuă.

     CJRAE BH coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel județean activitatea:

-  Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) Bihor;

-  Centrului Logopedic Interșcolar (CLI) Bihor;

-  Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) Bihor;

-  Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) Bihor;

-  Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC);

-  Medierea școlară.

     CJRAE BH colaborează cu centrele școlare de educaţie incluzivă (CSEI) în vederea asigurarii serviciilor educaţionale specializate.