Dark Mode
Image
  • Tuesday, 05 July 2022

Legislatie SEOSP BH

Suport legislativ

  • Ordinul Administrației Publice nr. 1985 /2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilităti in grad de handicap, a orientării scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale
  • HG nr. 1251 - Masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protecti speciala a copiilor cu CES
  • ORDIN nr. 5573 - Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat
  • ORDIN nr. 5574 - Organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa
  • OMENCS nr. 5086/2016 - Ordinul pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind scolarizarea la domiciliu, respectiv inființarea de grupe/clase in spitale