Dark Mode
Image
  • Tuesday, 05 July 2022

InnoSchool

O nouă inițiativă educațională a CJRAE Bihor

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor (CJRAE BH) a lansat în septembrie 2018, în parteneriat internațional, proiectul ,,Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale la elevii de liceu prin inițierea unui nou sistem de învățare” (InnoSchool, cod proiect DTP2-021-1.2), susținut financiar prin Programul Transnațional Dunărea.

InnoSchool atinge tocmai nevoia de schimbare la nivel societal în sensul dezvoltării culturii antreprenoriale, a stimulării implicării și inovării sociale.

InnoSchool propune liceenilor un sistem inovativ de învățare centrat pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale printr-o ingenioasă sinergie între practici tradiționale de predare și metode, activități digitale, socializare online și competiții interșcolare. Această nouă inițiativă pedagogică va fi rezultatul unui proces participativ de elaborare, prin valorificarea expertizei celor 11 parteneri ai proiectului, dar și prin ateliere de lucru, consultări publice și acțiuni comune cu factori de decizie, pe tot parcursul implementării sale.

O atenție deosebită este acordată pilotării acestui sistem inovativ de învățare în 9 țări din UE, 10 școli /țară; în final atingându-se un grup țintă de aprox. 1800 elevi de liceu. Cele 9 Planuri de Acțiune privind curriculumul din țările participante la pilotare, reprezintă pilonii InnoSchool pentru sustenabilitatea și transferabilitatea sa.

La nivelul țării noastre, proiectul este implementat în parteneriat cu Centrul European pentru Integrare Socio-Profesională ACTA, organizație non-guvernamentală care promovează activități cu caracter social, educativ, de atitudine si implicare civică, emancipare și diversitate multiculturală.

Liderul de proiect, DEX Innovation Centre din Liberec, Cehia, este o organizație non-guvernamentală care are ca domeniu major de activitate cercetarea și inovarea.

În data de 30. 10. 2018 a avut loc Conferința de lansare a proiectului InnoSchool. Aceasta s-a desfășurat în biblioteca Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” din Oradea și a reunit reprezentanți ai instituțiilor de învățământ de nivel liceal, manageri de școli și profesori, reprezentanți ai instituțiilor publice din domeniul educației, reprezentanți ai organizaților non-profit, antreprenori sociali, precum și mass-media.

În perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019, proiectul se concentrează pe investigarea nevoilor sociale și educaționale din țările implicate; îndeosebi pe baza focus grupurilor și a interviurilor organizate de fiecare partener cu profesori, reprezentanți ai autorităților publice și alți factori locali de interes în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social.

Proiectul este cofinanțat din fondurile Uniunii Europene prin Programul transnațional Dunărea, Axa Prioritară 1 ,,Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării”, Obiectiv specific ,,Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri”, având durata de implementare de 36 de luni cu începere din 1 septembrie 2018.

Mai multe detalii despre proiect găsiți la: http://www.interreg-danube.eu/innoschool

Facebook: https://www.facebook.com/InnoSchoolLearningSystem/?modal=admin_todo_tour

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUEskt9i99rhPcckEUl0Iqg?view_as=subscriber

Twitter: InnoSchool - @school_inno

 

Manager de comunicare: Miko Simina Maria, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor

morarsimina@yahoo.com

Manager de proiect: Tina Iglicar Kubalik, DEX Innovation Centre

tina.iglicar@dex-ic.com